Bảo mật thông tin

28/11/2023
Công Ty Tnhh Du Lịch Quốc Tế Inbound Việt Nam còn gọi là Inbound Vietnam website TimTour.vn, được thành lập theo giấy phép kinh doanh có Mã số doanh nghiệp 0108967667, được cấp bởi  Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội ngày 31 tháng 10 năm 2019 (sau đây gọi tắt là “TimTour.vn”).  

1. Cam kết của TimTour.vn về bảo vệ thông tin cá nhân 
Hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, TimTour.vn cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật được quy định bởi pháp luật Việt Nam và các quy định của pháp luật các nước liên quan, và thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo dữ liệu quý khách cung cấp được bảo mật và bảo vệ an toàn. 
Chính sách Bảo Mật Thông Tin công bố trên website này giải thích lý do và cách thức TimTour.vn thu thập, ghi, thiết lập, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc sửa đổi, khôi phục, tra cứu, sử dụng, tiết lộ, đồng chỉnh hoặc kết hợp, hạn chế, xóa hoặc hủy thông tin cá nhân quý khách cung cấp trong quá trình thực hiện hành trình, mua, sử dụng dịch vụ, truy cập Website, sử dụng ứng dụng TimTour.vn trên điện thoại hoặc tương tác với TimTour.vn. Chính sách Bảo Mật Thông Tin này cũng hướng dẫn quý khách cách thức thực hiện các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình. 
Trong một số trường hợp, TimTour.vn đóng vai trò là đơn vị đồng kiểm soát dữ liệu cá nhân với các công ty khác như trường hợp khi TimTour.vn cung cấp dịch vụ hàng không hợp tác với các hãng hàng không khác (thông qua thỏa thuận chia sẻ mã code hoặc thỏa thuận liên chặng) hoặc khi cung cấp dịch vụ lữ hành hợp tác với các khách sạn, ngân hàng, công ty bảo hiểm lữ hành…. 
Đối với các hoạt động này, TimTour.vn và các đối tác cùng chịu trách nhiệm trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách. TimTour.vn và các đối tác đã tiến hành xác định trách nhiệm của từng bên trong việc tuân thủ các nghĩa vụ về bảo mật thông tin khi xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến các hoạt động này. 
Theo đó, bất kỳ khi nào quý khách muốn sử dụng quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình như quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, hạn chế, phản đối, di chuyển dữ liệu hoặc rút lại sự đồng ý, hoặc khi quý khách có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, quý khách có thể liên hệ TimTour.vn hoặc các đối tác của TimTour.vn. TimTour.vn và các đối tác sẽ hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo quý khách có thể thực hiện các quyền của mình cũng như trả lời thắc mắc và giải quyết khiếu nại của quý khách. 
Cụ thể, TimTour.vn tuân thủ các nguyên tắc sau: 
Dữ liệu cá nhân của quý khách được xử lý một cách hợp pháp, công bằng, minh bạch. 
Dữ liệu cá nhân của quý khách được thu thập với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu. 
Dữ liệu cá nhân của quý khách được lưu trữ một cách hợp lý, phù hợp và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích xử lý 
Dữ liệu cá nhân của quý khách là chính xác, được cập nhật và các dữ liệu không chính xác liên quan đến mục đích xử lý sẽ được xóa hoặc sửa kịp thời 
TimTour.vn áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp nhằm đảm bảo tính an toàn của dữ liệu cá nhân ở mức thích hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp dữ liệu cá nhân và sự phá hủy, mất, thiệt hại ngoài ý muốn. 
Ngoài ra, TimTour.vn đảm bảo rằng các nhà thầu phụ (nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp khác, v.v…) cũng tuân thủ cùng mức bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các hợp đồng ký kết với TimTour.vn. 
 
2. Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân 
Dữ liệu cá nhân quý khách cung cấp được sử dụng để phục vụ lợi ích của Quý khách khi thực hiện hành trình cùng TimTour.vn hoặc sử dụng các dịch vụ của TimTour.vn bao gồm chương trình khuyến mãi, truy cập website, ứng dụng điện thoại hay trao đổi với TimTour.vn. Do vậy, TimTour.vn thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách với các mục đích chính như sau: 
– Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ thích hợp tới quý khách 
Để quản lý và thực hiện hợp đồng dịch vụ TimTour.vn xử lý các thông tin bao gồm họ tên, số hộ chiếu và các thông tin khác để tiến hành cung cấp dịch vụ liên quan.
TimTour.vn chỉ thu thập, xử lý các thông tin này sau khi nhận được sự đồng ý của Quý khách và chỉ sử dụng nhằm mục đích cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng phù hợp theo hợp đồng. 
– Thực hiện nghĩa vụ về kế toán, tài chính 
TimTour.vn thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu của Quý khách cho các mục đích doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và thuế. TimTour.vn lưu trữ các dữ liệu này trong thời gian 10 năm theo quy định của pháp luật. 
– Chăm sóc khách hàng 
TimTour.vn sử dụng dữ liệu cá nhân của Qúy khách để phục vụ các mục đích như sau: 
Tiếp nhận thông tin đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ Quý khách. 
Liên hệ giải quyết các yêu cầu từ khách hàng. 
Thực hiện đánh giá, phân tích phát triển, hoàn thiện các dịch vụ phù hợp với sở thích của khách hàng. 
Cung cấp các giao diện, nội dung, thiết kế trang web, ứng dụng Mobile của TimTour.vn phù hợp với tập tính khách hàng. 
Thực hiện thăm dò về sự hài lòng của khách hàng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng. 
Giải quyết khiếu nại của khách hàng. 
– Tiếp thị trực tiếp 
TimTour.vn chỉ gửi thông báo tiếp thị trực tiếp nêu trên khi có sự chấp thuận trước của quý khách (chọn tham gia). Quý khách có thể không chấp thuận việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp nêu trên bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc liên hệ trực tiếp với TimTour.vn . 
 
3. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân 
Khi Quý khách sử dụng dịch vụ có thể truy cập trên website, ứng dụng điện thoại, TimTour.vn có thể thu thập và xử lý các loại thông tin cá nhân sau đây: 
– Dữ liệu cơ bản 
Tên, số hộ chiếu và các thông tin khác:Tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác như ngày cấp và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch, ngôn ngữ; 
Thông tin liên lạc và tài khoản cá nhân hoặc thông tin đăng ký: Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử cá nhân.
Thông tin về thanh toán: Thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực; 
Thông tin về giữ chỗ, đặt vé và mua vé: Thông tin liên quan đến giữ chỗ và đặt vé như chuyến bay, giá vé, ngày giữ chỗ hoặc đặt vé; 
Thông tin được thu thập khi Quý khách sử dụng website, ứng dụng điện thoại và các phương tiện truyền thông khác của TimTour.vn : Thông tin cá nhân được thu thập một cách tự động khi Khách hàng sử dụng Website của TimTour.vn như thông tin địa chỉ IP, cookies, mã đăng nhập; 
Trao đổi giữa TimTour.vn và quý khách: Trao đổi, tùy chọn giao tiếp (hủy đăng ký nhận bản tin, lựa chọn các thông tin liên quan đến đặt chỗ), đăng ký đặt câu hỏi, tham gia điều tra, nghiên cứu, khiếu nại hoặc trao đổi qua điện thoại; 
Thông tin liên quan đến mạng xã hội: Tùy vào các cài đặt của mạng xã hội mà quý khách sử dụng, TimTour.vn có thể nhận được thông tin từ các nhà cung cấp mạng xã hội của quý khách. Ví dụ, khi quý khách đăng ký các dịch vụ của TimTour.vn bằng tại khoản mạng xã hội, TimTour.vn có thể nhận được thông tin lý lịch của quý khách trên mạng xã hội bao gồm thông tin liên lạc, sở thích và danh sách bạn bè của quý khách. 
– Thông tin cá nhân của trẻ em 
TimTour.vn thu thập thông tin cá nhân của trẻ em sau khi được sự đồng ý hoặc cho phép của bố mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 
Bố mẹ, người đại diện hợp pháp và/hoặc người bảo hộ của trẻ có thể yêu cầu được xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ hoặc sửa đổi hay rút lại sự đồng ý tại các đại lý phòng vé hay trên website của TimTour.vn. 
 
4. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân 
TimTour.vn sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân do quý khách cung cấp trên hệ thống nội bộ của TimTour.vn trong quá trình cung cấp dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết hoặc cho đến khi quý khách có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. 
 
5. Phương pháp thu thập dữ liệu cá nhân 
TimTour.vn thu thập các thông tin cá nhân của Chính sách Bảo mật thông tin thông qua website, sử dụng một hoặc các ứng dụng của TimTour.vn trên điện thoại, tương tác với TimTour.vn qua mạng xã hội, khi quý khách đăng ký nhận bản tin điện tử, đăng ký tham dự các sự kiện, cuộc thi có thưởng. Ngoài ra, TimTour.vn có thể nhận được dữ liệu cá nhân của quý khách từ các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ khác của TimTour.vn (nhân viên lữ hành, nhà cung cấp dịch vụ, khách sạn, công ty cho thuê xe ô tô, v.v…)
 
6. Các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân 
Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân khỏi các nguy cơ do mất, trộm cắp, rò rỉ, làm giả hoặc bất cứ thiệt hại nào khác, nhân viên của TimTour.vn sử dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và thiết bị vật lý như sau: 
6.1. Thông tin cá nhân quan trọng được lưu trữ và quản lý dưới chế độ bảo vệ bằng mật khẩu trong phạm vi truy cập hạn chế. 
6.2. Hiểu rõ các rủi ro về tấn công mạng, khả năng và mức độ nghiêm trọng mà các thiệt hại có thể gây ra đối với quyền và tự do cá nhân, TimTour.vn cam kết: 
Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng khỏi rò rỉ hoặc thiệt hại do tấn công mạng hoặc virus máy tính gây ra; 
Kiểm soát hệ thống truy cập treo và truy cập trái phép từ bên ngoài; 
Triển khai các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo mức bảo mật phù hợp với rủi ro bao gồm bút danh và mã hóa dữ liệu cá nhân; 
Đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn, sẵn sàng và phục hồi hiện tại của hệ thống và dịch vụ xử lý thông tin; 
Khôi phục tính sẵn sàng và quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân một cách kịp thời trong trường hợp có sự cố vật lý hay kỹ thuật; 
Đảm bảo quy trình thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm đảm bảo an ninh cho việc xử lý thông tin; 
Xây dựng bộ phận chuyên biệt dành riêng cho việc bảo vệ thông tin cá nhân. 
 
7. Trao đổi với khách hàng và thông báo cho chính quyền địa phương khi dữ liệu cá nhân bị vi phạm:  
Ngay khi phát hiện dữ liệu cá nhân của quý khách bị vi phạm, TimTour.vn sẽ thông báo tới quý khách và cơ quan có thẩm quyền, miêu tả bản chất vi phạm dữ liệu bao gồm các thông tin sau: 
Tên và thông tin liên hệ của cán bộ bảo vệ dữ liệu hoặc của bất kỳ điểm liên hệ nào mà quý khách có thể yêu cầu thêm thông tin; 
Miêu tả những hậu quả có thể có từ vi phạm; 
Miêu tả các biện pháp mà đơn vị kiểm soát dữ liệu đã triển khai hoặc đề xuất triển khai để giải quyết vi phạm bao gồm các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động bất lợi có thể có trong phạm vi cần thiết. 
TimTour.vn có thể được miễn trách nhiệm thông báo tới quý khách như quy định nêu trên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau: 
TimTour.vn đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp đối với các dữ liệu bị vi phạm, đặc biệt là các vi phạm làm cho dữ liệu cá nhân không thể truy cập được, ví dụ như dữ liệu cá nhân bị mã hóa. 
Việc thông báo đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không tương xứng. Trong trường hợp này, TimTour.vn sẽ thông báo trên các phương tiện truyền thông hoặc sử dụng các biện pháp tương tự theo đó quý khách vẫn được thông báo một cách hiệu quả.