Báo chí

img

Inbound Việt Nam trả lời phỏng vấn báo Công Luận

 Inbound Việt Nam đã có mặt để trao đổi và phỏng vấn cùng báo Công Luận thảo luận về vấn đề những thay đổi mới trong chính sách Visa của Việt Nam dành cho người nước ngoài. 
img

Inbound Việt Nam trả lời phỏng vấn báo Chính Phủ

Inbound Việt Nam vinh dự được trả lời lời phỏng vấn với báo Chính Phủ về tình hình du lịch trong thời covid