Yêu cầu TimTour xuất hóa đơn VAT

06/12/2023
Ngay sau khi đặt dịch vụ và thanh toán thành công Quý khách hàng có thể yêu cầu TimTour xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay còn gọi là VAT hay hóa đơn đỏ 

Hình thức xuất hóa đơn của TimTour: Hóa đơn điện tử

Thông tin công ty xuất hóa đơn Quý khách hàng cần gửi cho TimTour bao gồm:
+ Tên công ty:
+ Mã số thuế:
+ Địa chỉ trụ sở công ty:
+ Email người nhận hóa đơn:
+ Số tiền xuất hóa đơn:
+ Mã đơn hàng dịch vụ đã thanh toán cho TimTour
+ Số điện thoại liên hệ khi cần trao đổi về hóa đơn của Quý khách (nên cho số kế toán)

Quý khách gửi thông tin xuất hóa đơn cho bộ phần Hành chính kế toán của TimTour dưới đây:
+ Email: hckt@timtour.vn
+ Số điện thoại: 0243.5533.999 (gặp bộ phận kế toán trong giờ hành chính)